اطلاعات تماس

تلفن:

09148246297
آدرس ایمیل:

masood_mohammadics@yahoo.com
آدرس محل کار:

دانشگاه پیام نور نقده

اطلاعات شماره حساب جهت عملیات های خرید از سایت:

شماره حساب بانک ملی:0348900356001 بنام مسعود محمدی.


آدرس دقیق:آذربایجان غربی-کوی مکریان-وفای8-پلاک12

تلفن:04442445417