قوانین مسابقات ربات های آتش نشان

ربات در نقطه ی شروع زمین مسابقه قرار می گیرد. در بخش هایی از زمین مسابقه شعله های کوچکی قرار دارد. ربات ها می بایست به کمک سیستمهای آبی یا بادی شعله های آتش را خاموش کنند. ربات برنده رباتی است که در مدت زمان کمتری این کار را اجرا نماید. کنترل ربات ها در این مسابقه به صورت دستی با برد کنترل توسط شرکت کنندگان صورت می گیرد.

ابعاد زمین مسابقه آتش نشان 180*180 سانتی متر است.

زمین مسابقه در بخش هایی دارای بلندی هایی است که ربات می بایست از آنها عبور نماید و موانعی نیز وجود دارد.

۵ شعله در این زمین وجود دارد که ربات می بایست آنها را خاموش نماید و خاموش کردن هر شعله ۱۰ امتیاز دارد.

حداکثر مدت زمان برای خاموش کردن شعله ها ۳ دقیقه است و هر ربات ۲ بار مجاز به ثبت رکورد است. ( دو تا ۳ دقیقه )

در صورتی که ربات قبل از ۳ دقیقه تمام شعله ها را خاموش نماید زمانش محاسبه می شود و در صورتی که نتواند این کار را تمام نماید امتیازش محاسبه می شود . بدیهی است که در رتبه بندی زمان نسبت به امتیاز برتری دارد. به عبارت ساده تر برنده ی مسابقه کسی است که بیشترین امتیاز را در کمترین زمان کسب نماید.

منبع تغذیه ربات در این آیتم مسابقه حداکثر ۱۸ ولت / ۵ آمپر است که می تواند توسط باتری و یا استفاده از منبع تغذیه هایی مانند آداپتور و ترانسفورمر و …تامین گردد.

۱ دقیقه زمان تست به هر ربات داده می شود تا به صورت آزمایشی در زمین مسابقه تمرین نماید و برای مسابقه آماده شود.

اگر حرکت ربات در قسمتی از زمین مشکل داشته باشد داور مجاز است تا پس از ۱۰ ثانیه ربات را در مسیر اصلی خود قرار دهد.

حداکثر ابعاد ربات می تواند 30*30 سانتی متر باشد اما ارتفاع ربات آزاد می باشد.

وزن ربات با مخزن آب یا باد به هیچ وجه نباید از ۴ کیلوگرم بیشتر گردد.

سیستم خاموش کردن آتش می تواند پمپ آب پاش یا بادی و یا هر ابزار خلاقانه ی دیگری باشد.

ربات ها حق نزدیک شدن بسیار زیاد به آتش را ندارند. محدوده ی مجاز برای نزدیک شدن به آتش بر روی زمین مسابقه مشخص شده است.

در صورت هر بار واژگون شدن یا گیر کردن ربات به موانع زمین ، ربات یک کارت زرد می گیرد و اگر سه کارت زرد دریافت نماید از یک بار رکوردگیری محروم می شود.

تصمیم گیری موارد غیر پیش بینی شده بر عهده ی تیم داوری مسابقات می باشد.