قوانین مسابقات ربات های حل ماز

ربات در نقطه ی شروع قرار می گیرد. نقطه ی شروع بر روی زمین مشخص شده است و می باید به نقطه ی مشخص شده ی پایان برود. در این زمین موانعی وجود دارد که ربات می بایست آنها را پشت سر گذاشته و خود را به نقطه پایان برساند. ربات برنده رباتی است که در مدت زمان کمتری موفق به این کار گردد. کنترل این ربات به صورت خودکار توسط خود ربات صورت می پذیرد و دخالتی از سوی شرکت کننده صورت نمی گیرد.

ابعاد زمین مسابقه 120*120 سانتی متر می باشد.

زمین مسابقه زاویه ۹۰ درجه ندارد.

شرکت کنندگان می توانند از برد حل ماز با برخورد یا بدون برخورد کیتا روبو و یا برد سنسو روبو برای شرکت در این مسابقه استفاده نمایند.

منبع تغذیه ربات در این آیتم مسابقه حداکثر ۱۲ ولت است که می تواند توسط باتری و یا استفاده از منبع تغذیه هایی مانند آداپتور و ترانسفورمر و …تامین گردد.مد نظر داشته باشید که بردهای کیتاروبو و سنسوروبو برای ۶ ولت طراحی شده اند و در صورت استفاده از ولتاژهای بالاتر می بایست از مدارهای تقویتی استفاده نمایید در غیر اینصورت برد ربات تان با مشکل مواجه می گردد.

مدت زمان هر بار رکورد گیری برای رسیدن از نقطه ی شروع تا پایان ۲ دقیقه است و هر ربات مجاز به ۲ بار رکوردگیری است. ( دو تا ۲ دقیقه )

در صورتی که زمان رسیدن از نقطه ی شروع به پایان از سه دقیقه تجاوز کند رکوردی ثبت نمی شود.

مدت زمان تست برای آماده سازی هر ربات ۳ دقیقه است .

محل قرار گرفتن موانع و مسیر حرکت در روز مسابقه به معرض دید شرکت کنندگان در خواهد آمد.

ابعاد ربات نباید از 20*20 تجاوز نماید.

بعد از قرار گرفتن ربات در مسیر مسابقه شرکت کنندگان حق دست زدن به ربات شان را ندارند و در صورت عدم رعایت این قانون ۱۰ ثانیه به زمان رکوردگیری اضافه می شود.

برنده مسابقه رباتی است که رکوردش زمان کمتری را نشان دهد .