قوانین مسابقات ربات های جنگجو

مسابقه ای است که در آن دو ربات در مقابل هم بروی یک زمین مسابقه قرار می گیرند و ربتی که بتواند ربات دیگری را از زمین مسابقه بیرون بیاندازد برنده است. کنترل ربات ها در این مسابقه به صورت دستی با برد کنترل توسط شرکت کنندگان صورت می گیرد.

زمین مسابقه دایره ای به قطر 180 سانتی متر است.

ابعاد ربات ها می تواند حداکثر 30*30 سانتی متر باشد و ارتفاع آن آزاد است.

حداقل وزن ربات ۳۰۰ و حداکثر ۲۵۰۰ گرم می باشد.منظور از وزن ربات جرم تمام اجزای تشکیل دهنده ربات است.

حداکثر منبع تغذیه مجاز ۱۲ ولت است.

ربات ها در لحظه ی شروع مسابقه در دو طرف زمین قرار می گیرند و باید ربات حریف را از زمین مسابقه خارج نمایند.

در لحظه ی ابتدایی مسابقه حتما می بایست هر دو ربات حرکت نمایند.

استفاده از وسایل آتش زا و پرتاب کننده مجاز نمی باشد.

استفاده از کنترل بی سیم برای هدایت ربات ها ممنوع است.

زمان آماده سازی برای شروع مسابقه ۱ دقیقه می باشد.

زمان مسابقه ۳ دقیقه می باشد.

در صورت کشیدن سیم ربات برای جلوگیری از شکست، داور می تواند یک امتیاز منفی به ربات خاطی دهد.

در صورت افتادن ربات به خارج از زمین مسابقه بدون دخالت ربات حریف در مرحله ی اول یک امتیاز منفی خواهد گرفت و در بار دوم باخت برایش اعلام می گردد.

در صورتی که قبل از سوت داور رباتی حرکت نماید یک امتیاز منفی دریافت خواهد کرد.

سه امتیاز منفی به منزله ی شکست در مسابقه خواهد بود.

در صورت واژگون شدن ربات و یا عدم توانایی حرکت تا پایان زمان مسابقه، ربات بازنده خواهد بود.

هر زمان که رباتی بتواند حریفش را از زمین خارج نماید برنده محسوب می گردد.

در صورتی که بعد از ۳ دقیقه ربات ها نتوانند حریف را از زمین خارج نمایند رباتی که وزن کمتری دارد برنده است.

مسابقات به صورت دوحذفی اجرا خواهد شد.

تصمیم در شرایط پیش بینی نشده بر عهده ی هیئت داوران می باشد.